V.E.T

Vinterlands Etterretningstjeneste (V.E.T) har til oppgave å samle informasjon om personer, organisasjoner og nasjoner som kan utgjøre en trussel mot sikkerheten til Vinterlands borgere og landets suverenitet.

V.E.T Agenter opererer både innenriks og utenriks, og står kun til ansvar ovenfor landets monark, og Haugtinget.

Hver V.E.T Agent har alle de fullmakter og rettigheter som trengs for at han/hun skal kunne utføre sin oppgave uten å måtte avvente ordrer eller utvidede tillatelser fra sine overordnede.

V.E.T Agenter kan bli utsatt for en intern granskning i tilfeller hvor agenten er beskyldt for forræderi eller for handlinger som kan ha skadet Vinterlands omdømme og interesser.

Alle V.E.T Agenter bærer mynten under.

V.E.T Agenters signatur mynt