Adeptus Mechanicus

Vinterlands offisielle religion styres av Adeptus Mechanicus og er en religion som bygger på deismen, norrøn tro og troen på menneskets innboendeskaperevner. Det er ikke…

Les mer... Adeptus Mechanicus

Vinterlands befolkningstall er doblet

Da har nettopp Vinterlands folketall doblet seg, og vi har nå hele to innbyggere i vår vesle nasjon, og vi ønsker selvfølgelig flere velkomne som…

Les mer... Vinterlands befolkningstall er doblet

Vinterlands offisielle nettportal er nå åpnet

Dette er Kongeriket Vinterlands offisielle webportal, og her vil du etter hvert kunne finne informasjon om vårt vesle Kongerike og ting som hender der. Du…

Les mer... Vinterlands offisielle nettportal er nå åpnet