Adeptus Mechanicus

Vinterlands offisielle religion styres av Adeptus Mechanicus og er en religion som bygger på deismen, norrøn tro og troen på menneskets innboendeskaperevner.

Det er ikke lovlig i Vinterland å forkynne andre trosretninger eller misjonere for andre livssyn, men folk står fritt i sine private boliger til å utøve troen slik de måtte finne best egnet for dems familie.

Adeptus Mechanicus har ansvar for landets utdanning og vitenskapelig utvikling.

Du kan lære mer om troen vår på Deisme.no

Author: Nissen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *